Sözlükte "atfetmek" ne demek?

1. Bir eylemi ya da düşünceyi birinden çıkmış gibi göstermek, yüklemek, isnat etmek.
2. Yöneltmekatfetmek

Atfetmek kelimesinin ingilizcesi

v. attribute, ascribe, impute, accredit, refer, direct, arrogate, inscribe, set down
Köken: Arapça